Temporary Layouts at FREMO Module Meetings / other than americaN

FREMO N Convention Praha 2011

FREMO International N Scale Convention Praha 2011

Vom 29. September bis 02. Oktober 2011 fand in Prag die internationale N Scale Convention statt. Es war ein klasse Treffen!

The 5th international FREMO N Convention was running in Prague from 29th. Sept. to 2nd Oct. It was a great place to operate trains!

Páté mezinárodní FREMO setkání velikosti N se konalo v Praze od 29. září do 2. října. Bylo to perfektní místo k provozu vlaků.

Überblick / what you see on this site / Přehled

  • Überblick / Overview / Přehled
  • Hauptbahnhof Prag / Prague Central Station / Praha hl. n.
  • Reise über die Anlage / round trip over the modules  / Cesta modulištěm
  • Videos

Startbesprechung.gif 

Startbesprechung / Start up meeting / Seznámení s modulištěm

 

FREMO_Prag-Layout-2011.gif 

Layout (click here to get pdf)

 

01_o_west.gif

Luftbild Anlage links, bezüglich des Layoutplans ist dies von oben gesehen /
Aerial view left side, compared to the layout plan this view is looking from above /
Letecký pohled na levou stranu moduliště pro srovnání s plánem layoutu

 

01_o_ost.gif 

Luftbild rechts / Aerial view right / Letecký pohled na pravou část

Hauptbahnhof Prag / Prague Central Station / Praha hl. n.

 

02_Praha_nl-1.gif 

Prag Hauptbahnhof / Prague Central Station / Praha hl. n.

hier kam ich mit der Bahn zur Convention an /
here I arrived with the train for this convention of FREMO N scale convention /
Na tuto stanici jsem přijel vlakem při cestě na pražské FREMO setkání N-kař

 

02_Praha_nl-Franz.gif

Als Praha nl. n. erbaut wurde, war er der Kaiser: Franz Josef I
as this central station of Prague was built, he was the Emperator: Franz Josef I 
V době výstavby tohoto nádraží vládl císař Franz Josef I

 

02_Praha_nl-Franz-2.gif

Links hinten: das Bild von Kaiser Franz Josef I
in the background: picture of Emperator Franz Josef I 
V pozadí obraz Franze Josefa I

 


International waren die Teilnehmer: neben den organisierenden Teilnehmern aus Tschechien kamen Teilnehmer mit Modulen aus Deutschland und der Slovakei, und als Mitspieler kamen Tschechen, Deutsche, 4 Dänen und ein Ungar.

It was an international meeting: participants with modules came from Czech Republic, Slovakia and Germany, and operators came from Czech Republic, Germany, Denmark and Hungary.

Bylo to opravdu mezinárodní setkání. Moduly byly z Česka, Slovenska a z Německa. Účastníci přijeli z Česka, Německa, Dánska a z Maďarska.

 


Reise über die Module / Round trip / Cesta modulištěm

Hauptstrecke: "Schattenbach" über "Karlsruhe Durlach" nach "Pecka"
Main Line: "Schattenbach" via "Karlsruhe Durlach" to "Pecka"
Hlavní trať: "Schattenbach" přes "Karlsruhe Durlach" do "sst. Pecka"

 

01_Luftbild.gif

Schattenbach

 

01_Schattenb.gif 

Schattenbach

 

01_Schattenb-2.gif

 

02_kd-1.gif 

Westliche Einfahrt von Karlsruhe Durlach. Dieser Bahnhof ist eine exakte Nachbildung des Originals!
West entry of the huge "Karlsruhe Durlach" station. This is an exact model of original Karlsruhe Durlach station!
Západní vjezd do rozsáhlé stanice "Karlsruhe Durlach". Je to přesný model skutečné stanice Karlsruhe Durlach!

02_kd-2.gif

 

02_kd-3.gif 

 

02_kd-4.gif

 

03_Stellw_Olaf.gif 

Fahrdienstleiter Olaf / Yard Master Olaf  / Výpravčí Olaf

 

03_Stellw_Olaf-2.gif

Neben seiner Aufgabe als Fahrdienstleiter des Bahnhofs Karlsrune Durlach war er gleichzeitig als Zugleiter für den Streckenbetrieb aktiv.
Besides Yard Master of Karlsruhe Durlach, Olaf had to dispatch, too. 
Vedle vlastní role výpravčího měl Olaf k ruce ještě posunovače.

 

02_Mi.gif

Rangierer in Karlsruhe Durlach. Foto: Christian Reiter
Karlsruhe Durlach engine operator
Posunovač v Karlsruhe Durlach

 

 

02_kd-6.gif 

 

02_kd-7_Bf-Geb.gif 

 

02_kd-8.gif

In Karlsruhe Durlach wurden die Loks gewechselt. Die Hauptline von Schattenbach betrieb die DB, nach Pecka fuhr die ČSD. 

Karlsruhe Durlach was engine change point. The main line from Schattenbach was operated by German Deutsche Bahn. The Main line, which continued to Pecka, was operated by Czech Railways.

Karlsruhe Durlach byl místem, kde docházelo k přepřahání trakčních vozidel. Hlavní trať ze Schattenbachu byla obsluhována lokomotivami DB, zatímco pokračování hlavní trati do Pecky obsluhovaly stroje ČSD.

 

23_strecke.gif

Beginn der Hauptbahn der ČSD
Begin of Czech main line
Začátek české větve

 

24_rei-1.gif 

Reitershausen

 

24_rei-3.gif

Reitershausen

 

24_rei-5.gif

 

24_rei-7.gif 

 

24_luft-west-kompl.gif 

 

26_Tunneleinfahrt.gif

Tunnel zwischen Reitershausen and Přístav Holešky
tunnel between Reitershausen and Přístav Holešky
Tunel mezi Reitershausenem a Přístavem Holešky.

 

27_tunnel-1.gif

 

27_tunnel-2.gif 

 

 

27_tunnel-4.gif 

 

28_kompl-ost.gif

Přístav Holešky von Osten - hier gibt es Details
Přístav Holešky from east - hera are details 
Přístav Holešky ři pohledu od východu, details

 

28_kompl.gif 

Přístav Holešky von Westen
Přístav Holešky from west
Přístav Holešky od západu

 

29_station-2.gif 

Karlík

 

29_station.gif

 

29_Strecke.gif

 

30_Einfahrt-Podoli.gif 

zwei Nebenstrecken treffen sich und führen nach Podolí
two lines connect to Podolí
Dvě tratě sbíhající se do Podolí

 

31_Luftbild.gif 

Luftbild von Podolí / aerial view of Podolí / Letecký pohled na Podolí

 

31_mitte-Betrieb.gif 

Podolí

 

31_Podoli-ost-ueb.gif

 

31_Podoli-west-ueb.gif 

 

32_Industrie.gif 

Gewerbebetrieb westlich Podolí / Industry west of Podolí / Průmysl na západní straně Podolí

 

33_sonne.gif

Sonnenuntergang in Kobylky / Sunset in Kobylky / Západ slunce v Kobylkách

 

33_Biergarten-sonne.gif

Restaurant mit Biergarten in Kobylky / Restaurace in Kobylky / Restaurace v Kobylkách

 

33_uebersicht.gif 

Kundgebung in Kobylky / Meeting in Kobylky / Manifestace v Kobylkách

 

34_bruecke.gif

 

35_komplett.gif 

Pecka (ausgesprochen: Peschka), Endbahnhof der tschechischen Strecke
Pecka, end of Main Line
Pecka, zakončení hlavní trati

 

35_Loks.gif

Loks in Pecka / engines in Pecka / Lokomotivy v Pecce

 

35_Loks-2.gif


 

Nebenstrecke der Deutschen Bahn von Karlsruhe Durlach über Stahlwerk Haslingen nach Tettnang
Deutsche Bahn branch line from Karlsruhe Durlach via Haslingen Steel to Tettnang
Lokálka DB z Karlsruhe Durlach přes železárny Haslingen do stanice Tettnan

  

04_Ausfahrt-kd.gif

In Karlsruhe Durlach biegt die Nebenbahn nach rechts nach Tettnang ab (links geht es nach Schattenbach)
Karlsruhe Durlach exit to branch line on the right (left to Schattenbach)
Výjezd z Karlsruhe Durlach na lokálku je vpravo (vlevo je směr do Schattenbachu)

 

04_kompl-luft.gif 

 

04_Sonne.gif

 

05_luftb-1.gif 

 

05_luftb-2.gif 

 

05_luftb-3.gif 

 

06_Schla-Werk-2.gif 

Aufbereitungsanlage für Hochofenschlacke (Teil des Stahlwerks Haslingen)
Slag processing plant (part of Haslingen Steel Works)
Závod na zpracování strusky (část železáren Haslingen)

 

07_Hasl_ost-ueb-2.gif

östliche Seite von Stahlwerk Haslingen
east side of Haslingen Steel
Východní část železáren Haslingen.

Details vom Stahlwerk Haslingen sind auf:
Details of Haslingen Steel you will find on a separate site:
Více se o železárnách Haslingen dočtete na samostatné stránce:

 

07_Luftbild.gif

Luftbild von Haslingen / aerial view of Haslingen Steel / Letecký pohled na železárny Haslingen

 

 

07_Mi_Fdl.gif

Fahrdienstleiter von Haslingen, und gleichzeitig Zugleiter bis Tettnang
Yard master of Haslingen Steel, also dispatcher of branch line to Tettnang
Výpravčí v železárnách Haslingen byl současně dispečerm německé lokálky 

 

10_Hasl_ost_ueb.gif

östliche Seite von Haslingen / east side of Haslingen Steel / východní část železáren Haslingen

 

11_Einf-ost.gif 

von Haslingen zum Sägewerk Maleis / from Haslingen Steel to Sägewerk Maleis / Z Haslingenu na pilu Maleis

 

11_Luftbild.gif

Luftbild vom Sägewerk / aerial view of Sägewerk / Letecký pohled na pilu

 

 

11_mitte-2.gif

 

11_Sonne-3.gif 

 

11_west_kompl.gif 

Sägewerk von Westen / west side of Sägewerk / Západní část pily

 

12_1_zwi.gif 

 

12_2_sk-kompl.gif 

Sickte

 

12_Sonne.gif

Bahnhofsgebäude von Sickte / passenger station of Sickte / Osobní zastávka v Sickte

 

13_Stre-1.gif 

 

13_Stre-2.gif 

Strecke von Sickte nach Fördertechnik / line from Sickte towards Fördertechnik / Trať ze Sickte k vlečce Fördertechnik

 

 

14_ft-1.gif

Fördertechnik

 

14_ft-2.gif 

Fördertechnik

 

15_Stre-1.gif

 

15_Stre-2.gif 

 

15_Sonne.gif 

 

15_Stre-3.gif 

Richtung Tettnang / towards Tettnang

 

17_Bespr.gif 

Startbesprechung in Tettnang / Start up meeting in Tettnang


Tschechische Nebenstrecke von Karlsruhe Durlach nach Důl Julek
Czech branch line from Karlsruhe Durlach towards Důl Julek
Česká větev z Karlsruhe Durlach do dolu Julek

 

22_ueb.gif

Důl Julek 

 

22_wagenkartenhalter.gif

Halter für Wagenkarten / car card holder in Důl Julek / Držák vozových karet v dolu Julek

 


 

Tschechische Nebenstrecke von Podolí nach Horní Blatná, über Žleby
Czech branch line from Podolí towards Horní Blatná, via Žleby
Česká lokálka z Podolí přeš Žleby do Horní Blatné

 

41_von-zus_2-zuege.gif

Der Zug auf der linken Seite kommt von Podolí, der von rechts kommt aus Železámy Hrádek. Beide fahren nach Žleby.

The train on the left is coming from Podolí, the train on the right is coming from Železámy Hrádek. Both are heading towards Žleby.

Vlak vlevo přijíždí z Podolí, vlak vpravo přijíždí z železáren Hrádek. Oba vlaky míří do stanice Žleby.

 

 

41_von-doppel.gif 

Der Zug in Richtung Žleby kommt aus Železámy Hrádek.

 

Train towards Žleby, coming from Železámy Hrádek.

Vlak mířící do Žlebů z železáren Hrádek.

 

42_lpg-1.gif

LPG, von Westen / farm, west side / JZD, východní část

 

42_lpg-2.gif 

LPG, von Osten / farm, east side / JZD, východní část

 

43_bruecke_kompl-Zug.gif 

Brücke zwischen LPG und Žleby / bridge between farm and Žleby / Most mezi JZD a stanicí Žleby

 

43_Bruecke_sonne.gif

 

43_bruecke_Gelander.gif 

Detail des Brückengeländers / detail of bridge / Detail mostu

 

45_Luftbild.gif 

Luftbild von Žleby / aerial view of Žleby / Letecký pohled na Žleby

 

45_kompl_vom-ende.gif

Žleby, Blick vom Streckenende / Žleby, looking from the end of the line / Pohled na Žleby ve směru od konce trati

 

45_personenzug.gif 

Personenzug in Žleby. Übrigens: man kann in die Hallen von oben hineinsehen. 

Passenger train in Žleby. Please notice: one can see inside the buildings on the right.

Osobní vlak ve stanici Žleby. Nepřehlédněte možnost průhledu do interiéru staveb vpravo.

 

46_zl-Ausfahrt.gif 

Abzweig in Richtung Podolí (und Železámy Hrádek) nach links, und Richtung Horní Blatná nach rechts  

branching towards Podolí (and Železámy Hrádek) on the left, and towards Horní Blatná at the right 

Lokálka do Podolí (a železáren Hrádek) vlevo a směr Horní Blatná vpravo

 

47_kompl.gif

Pila Hamry 

 

49_hb_kompl.gif

Horní Blatná von Osten / Horní Blatná, from east / Horní Blatná, pohled z východu

 

49_hb_kompl-o.gif

Horní Blatná von Westen / Horní Blatná, from west / Horní Blatná, pohled ze západu

 


Nebenstrecke von Abzweig Žleby nach Železámy Hrádek
from Žleby branch line junction towards Železámy Hrádek
Ze Žlebů přes odbočku do železáren Hrádek

 

50_kompl.gif 

Station "Zv 138" / this station is called "Zv 138" / Tento modul má název "Zv 138"

 

50_Sicherheit.gif

Sicherheitsmechanismus in "ZV 138": verschlossene Gleissperre
security system in "ZV 138": derailer locking
Zabezpečení nákladiště Zv 138, zámek výkolejky

 

50_Gleissperre.gif

Gleissperre / derailer / výkolejka

 

51_kompl.gif

 

52_kompl-Luft.gif 

Železámy Hrádek

 

52_gb-1.gif

Gewerbebetrieb in Železámy Hrádek / Industry in Železámy Hrádek / Průmysl v železárnách Hrádek

 

52_Wartehaus.gif

Wartehäuschen in Hrádek / passenger station of Hrádek / Nástupiště pro osobní vlaky v Hrádku

 


Links to picture galleries of other participants:
Links zu Bildergalerien anderer Teilnehmer:

Dirk Lübeck

 


 

Videos

Videos bitte hier klicken / for videos please klick here